Általános Szerződési Feltételek

1.1 Az alábbiakban ismertetett feltételek minden, a haditudosito.superwebaruhaz.hu portálra (a továbbiakban: „portál“) látogatóra és a portálon kínált szolgáltatásokat használóra (a továbbiakban „felhasználó“) vonatkoznak. A portált Sarkady István e.v. működteti. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF“) tartalmazzák a haditudosito.superwebaruhaz.hu portál használatának jogilag kötelező érvényű feltételeit. Ellenkező érvényű vagy jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, és csak abban az esetben érvényesek, amennyiben azokat a honlap üzemeltetője írásban kimondottan megerősíti. A haditudosito.superwebaruhaz.hu szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó jelen ÁSZF-et magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A regisztrációval a felhasználónak lehetősége van arra, hogy az ÁSZF-et (és a Közösségi Szabályzatot) megismerje. A szerződési feltételeket folyamatosan ellenőrizzük, ami kiigazításokkal és javításokkal járhat. A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen szerződési feltételekben bármikor indoklás nélkül változtatásokat hajtson végre. A honlap üzemeltetője a felhasználót időben tájékoztatja az érvényes használati feltételek változásáról (e-mailben vagy a haditudosito.superwebaruhaz.hu oldalon). 

2 Tartalom/a honlap üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások 
2.1 Valamennyi, a felhasználóra vonatkozó adatot (profil) a honlap üzemeltetőjének központi adatbankjában tároljuk. A felhasználók közötti kommunikációban be kell tartani a felelősségteljes és tiszteletteljes magatartás szabályait. 

3 Bejelentkezés/regisztráció
3.1 Alapvetően minden felhasználó hozzáférési és használati joggal rendelkezik. Minden felhasználónak, aki a haditudosito.superwebaruhaz.hu szolgáltatásait korlátozás nélkül igénybe kívánja venni, e célból regisztrálnia kell magát a portálon.

3.2 A haditudosito.superwebaruhaz.hu-n történő regisztráció ingyenes. Felhasználónként csak egy regisztráció lehetséges. A regisztrációval szerzett jog harmadik félre nem ruházható át. 
3.3 A felhasználó szabadon megválaszthatja email cimét és jelszavát. A felhasználó kijelenti, hogy a honlap üzemeltetőjének megadott valamennyi személyes adata megfelel a valóságnak. A felhasználó a regisztrációs adatok elküldésével (és egyúttal hozzáférésének a részére küldött regisztrációs e-mailben található aktiváló link útján történő aktiválásával) egyetértését fejezi ki a portál és a felhasználói közösség tartalmainak használatával kapcsolatban. 
3.4 A felhasználó köteles titkokban tartani hozzáférési adatait. Amennyiben a felhasználó tudomást szerez a felhasználói adataival történő visszaélésről, haladéktalanul jeleznie kell ezt a honlap üzemeltetője felé (sarkadyistvan@gmail.com), és meg kell változtatnia jelszavát. 

4 Szerzői jogok/tartalmakra vonatkozó jogok 
4.1 A honlap üzemeltetőjét megilleti valamennyi szerzői és egyéb védelmi jog, illetve a portál oldalainak használati joga, beleértve a layout-ot és bizonyos tartalmakat is. 

5 Személyes adatok védelme

5.1 A honlap üzemeltetője a felhasználó személyes adatainak gondos és felelősségteljes kezelését kiemelkedően fontosnak tartja. A portál használatával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációkor megadott adatait és bizonyos egyéb adatait a honlap üzemeltetője kezelje és felhasználja (ahogy azt az ÁSZF rögzíti). 
5.2 A honlap üzemeltetője a felhasználó személyes adatait annak kifejezett beleegyezése nélkül kizárólag a szerződés teljesítése céljából gyűjti, használja és dolgozza fel a szerződéses jogviszony időtartama alatt (a regisztráció időpontjától kezdve). Az adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása elektronikus úton történik. 
5.3 A honlap üzemeltetője felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy az interneten történő adatátvitel védelme és biztonsága nem teljesíthető száz százalékosan. A felhasználó saját hozzáférési adatainak biztonságáért egy személyben visel gondossági kötelezettséget. 
5.4 A felhasználónak bármikor módjában áll megtekinteni és megváltoztatni az általa a portálon tárolt profiladatokat. Ezen adatok teljes eltávolítása csak a honlap üzemeltetőjéhez sarkadyistvan@gmail.com címen intézett kérés után történhet meg. 

6 A honlap üzemeltetőjének felelősség alóli mentessége 
6.1 A honlap üzemeltetője által rendelkezésre bocsátott tartalmak és információk a lehető legnagyobb gondossággal kerültek megszerkesztésre. Az információk tartalmi hiánytalanságáért és helyességéért a honlap üzemeltetője az egyes esetekben nem vállal felelősséget. Esetleges nyomdai és/vagy idézési hibákért vagy időközbeni változtatásokért a honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget. A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a felhasználó által feltöltött tartalmak helyességért, a feltöltött képekért, videókért, személyes adatokért, linkekért stb., és nem is ellenőrzi ezeket. A honlap üzemeltetője kifejezetten elhatárolódik a feltöltött tartalmaktól és linkektől. A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget az információkkal való visszaélésért a felhasználó vagy harmadik fél által. A honlap üzemeltetője kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy kifogást emeljen a felelősségben való osztozás ellen. 

8 A szerződés felmondása, illetve az ÁSZF be nem tartása 
8.1 A portált a felhasználó időbeli korlátozás nélkül használhatja. A tagság a felhasználói szerződés felhasználó vagy a honlap üzemeltetője általi felmondásával szűnik meg. Az ingyenes felhasználói szerződést mindkét fél bármikor indoklás nélkül felmondhatja e-mailben a honlap üzemeltetője felé. Jelen ÁSZF be nem tartása esetén a honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot az érintett felhasználó adatainak és hozzászólásainak törlésére, hozzáférésének megszüntetésére, a felhasználó részleges vagy teljes kizárására a portál további használatából vagy a felhasználói szerződés azonnali felmondására. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historische Tondokumente auf Musikkasette und CD.
Originalaufnahmen aus der Zeit von 1900 bis 1945.

Einsatz der ungarischen und deutschen Wehrmacht im 2.Weltkrieg- Kriegsberichter melden sich von allen Fronten. Märsche und Soldatenlieder mit den Musikkorps der ungarischen und deutschen Wehrmacht und ihren Soldatenchören.

Das Wunschkonzert für die Wehrmacht-Soldatensender Belgrad mit den Originalaufnahmen von damals und `Lili Marleen` mit Lale Andersen und Anna Kelly.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are continually striving to produce and procure the most authentic, detailed and high quality products available for sale. With original and reproduction products from WW1 and WW2, including Hungarian, German, American, British, Canadian and other allied countries. Everything from Uniforms, Helmets and Field Gear to Insignia, Medals, Badges, Flags, Knives, and accessories you will find it here!